ENGLISH
   
ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА www.agroinfo.com.mk

www.agroinfo.com.mk e прва web страна во Македонија која ги следи цените и движењето на пазарите на големо и добра можност за информирање на сите засегнати страни , да добиваат извештаи за движење на цените на земјоделските производи секојдневно, неделно и месечно, да имаат прегледност на цените на пазарите на големо кај нас и кај соседните центри Србија, Албанија и Хрватска со кој досега има воспоставено контакти и соработка, а во блиска иднина и можност за проширување на соработката со другите соседни земји:Р.Бугарија и Р.Грција, како и со Русија и Украина.

ДЕНЕС www.agroinfo.com.mk СОДРЖИ КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО.
ВО ИДНИНА www.agroinfo.com.mk ЌЕ ВОСПОСТАВИ СИСТЕМ НА ПОНУДА И ПОБАРУВАЧКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ